Made in Europe

Een fatsoenlijk Europa beschermt zijn bedrijfsleven.

Kies voor Made in Europe. Zodat we schone energie en

de spullen die we keihard nodig hebben binnen Europa produceren.

Onze trots

Nederland blinkt uit in innovatie en industrie. De haven van Rotterdam verwerkt bijna de helft van de Europese scheepsvracht. Geen telefoon of tablet kan gemaakt worden zonder de machines van ASML. Wereldwijd komen mensen kijken hoe onze boeren zo duurzaam en efficiënt voedsel kunnen produceren.

Daar moeten we trots op zijn. Dat moeten we beter beschermen. Zo bouwen we aan een fatsoenlijk land met een duurzame en rechtvaardige economie voor de toekomst.

Het gevaar

Onze trots is slechts de helft van het verhaal. Onze economie en bedrijfsleven worden van verschillende kanten bedreigd. Onze economie is veel te afhankelijk van goedkope producten uit China en energie uit onvrije landen zoals Rusland. Deze landen gebruiken onze afhankelijkheid tegen ons. Zo proberen ze onze economie en Europese samenwerking te verzwakken. Chinese bedrijven zitten in cruciale sectoren zoals onze havens of grensbewaking. Daar wil je geen Chinese scanners hebben staan die alle data naar Peking doorspelen.

Tegelijkertijd investeren we als Europa veel minder in onderzoek en innovatie dan de Verenigde Staten. De nieuwe coalitie wil hier zelfs verder op bezuinigen! We mogen niet toestaan dat Nederlandse bedrijven worden ingehaald door internationale concurrenten.

Een kijkje om ons heen

Economie gaat over waarden. Onze waarden leiden tot andere keuzes voor de inrichting van onze economie dan in de Verenigde Staten of China. Vergelijk zelf maar. We moeten onze economie beter beschermen.

Christendemocraten stonden aan de basis van de Europese economie. Uniek aan de Europese economie is dat overheid, werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk zijn voor het oplossen van problemen. Deze economie noemen we een sociale markteconomie. Wij laten economische groei, bestaanszekerheid en verduurzaming hand in hand gaan. Zo’n economie mag niet kapot gemaakt worden van buiten. We moeten onze sociale markteconomie beschermen.

Made In Europe

Om onze bedrijven en banen te beschermen, nu en in de toekomst, kiezen we voor strategische industriepolitiek: Made in Europe.

  • Door op een schone manier zoveel mogelijk zelf te voorzien in de spullen die we keihard nodig hebben. Nu én in de toekomst.
    In Europa produceren we onze eigen energie, medicijnen, voedsel en computerchips.

  • Door onze markt te beschermen tegen oneerlijke concurrentie vanuit andere landen.
    Wat je in Nederland niet mag produceren, mag je hier ook niet verkopen. Buitenlandse bedrijven moeten voldoen aan dezelfde eisen als onze Europese industrie.

  • Door meer te investeren in innovatie, onderzoek en samenwerking binnen Europa.
    Zo krijgen we nog meer wereldleiders zoals ASML of onze glastuinbouw.

Laten we in kaart brengen waar het om gaat!

Gaat mis
Gaat minder
Gaat goed

Wij kiezen voor een fatsoenlijk Europa.